ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 

 

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
  ศูนย์ลูกประดู่จัดกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559 ...
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2559 ...
โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง เนื่องวโรกาสที่ทรงประชนมพรรษา 84 พรรษา ...
 ดอนมันเกมส์ ๒๕๕๗ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศกำหนดคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 
      ประกาศกำหนดคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
ประกาศเรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ2561-2563 
      ประกาศเรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ2561-2563
สรุปผลการดำเนินงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 
      สรุปผลการดำเนินงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศอำเภอโพธิ์ชัย เรื่องประกาศใช้ธรรมนูญประชาชนตำบลดอนโอง...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานการเงินและงบประกอบอื่นๆประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ประกาซ องค์การบริหารส่วนตำบลเตย...     จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...     จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง
ประกาศอบต.ประสุข เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ(ผด.2)ประจำปีงบประมาณ2561...     จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในจัดซื้อหินคลุก...     จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓...     จำนวนผู้เข้าชม 129 ครั้ง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเ...     จำนวนผู้เข้าชม 73 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๑๔๓๐๐๒ (สายบ้านลิ้นฟ้า - บ้านดอนใหญ่) บ้
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๑๔๓๐๐๒ (สายบ้านลิ้นฟ้า - บ้านดอนใหญ่) บ้าน
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๑๔๓๐๐๔ สายบ้านหนองอ้อ - คุ้มโคกใหญ่
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๑๔๓๐๐๔ สายบ้านหนองอ้อ - คุ้มโ
   ประกาศผลพิจารณาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ( e-bidding )
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบดทับแน่น หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) UHT รสจืดชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง และ ศพด.อบต.ลาดบั
   ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ฯ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการงานซ่อมถนนลาดยางแบบ Cape Sele บ้านมาบกราดพัฒนา หมู่ที่ ๒
   ประกาศเพยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านมะค่า หมู่ที่ 4
   ประกาศอบต.ประสุขเรื่องแผนการจัดหาพัสดุ(ผด.2)ประจำปีงบประมาณ 2561
   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.129-01
   โครงการจัดซื้อวัสดุทรายและหินคลุก งวดที่2
ข่าวย้อนหลัง
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 23.20.129.162
คุณเข้าชมลำดับที่ 589,862

พฤศจิกายน 2560
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756560  Fax : 044-756561
Email : donmun9pratai@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.