ใส่ Code ที่ต้องการ    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" 
      - เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ 84 พรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบในการจัดกิจกรรมเ
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 
      - กำหนดวันออกเสียงประชามติ ให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชม-ติ " 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่งคง"  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง เรื่องการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม...     จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบ...     จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์...     จำนวนผู้เข้าชม 161 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่องประชาสัมพันธ์การเก็บค่าน้ำประปา องค์การบริหารส่ว...     จำนวนผู้เข้าชม 149 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 129 ครั้ง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...     จำนวนผู้เข้าชม 226 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กที่อยู่ในอาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด...     จำนวนผู้เข้าชม 200 ครั้ง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนนตำบลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐...     จำนวนผู้เข้าชม 208 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก เรื่อง ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....     จำนวนผู้เข้าชม 208 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงดินลูกรังบ้านหนองแขม หมู่ที่3...     จำนวนผู้เข้าชม 221 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ถังขยะคอนเทนเนอร์
   ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงอาคาร ศพด.ศูนย์สระเพลง หมู่ที่ 2
   ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงสำนักงาน อบต.สูงเนิน (ห้องทำงานนายกฯ) หมู่ที่ 5
   ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายทางวัดสุขาวดี)
   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบดทับแน่น หมู่ที่ 5,13,21,22 และ23
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณภายในอบต.โคกกระชาย
   ประกาศราคากลางตกลงจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal บ้านมะค่า หมู่ที่ 4
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรือ่งการกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด
   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน ก.ค.-ส.ค. 2559
   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2559
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
  ศูนย์ลูกประดู่จัดกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559 ...
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2559 ...
โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง เนื่องวโรกาสที่ทรงประชนมพรรษา 84 พรรษา ...
 ดอนมันเกมส์ ๒๕๕๗ ...
 
ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


http://www.koratdla.go.th/
http://www.koratdla.go.th/  
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.146.211.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 440,280

กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 25 กันยายน 2559
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756560  Fax : 044-756561
Email : donmun9pratai@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.