ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...     อบต.ดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ใส่ Code ที่ต้องการ    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 ดอนมันเกมส์ ๒๕๕๗ ...
...
...
...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์  
โครงการจัดทำแผนชุมชน ๒๕๕๗ 
     
ของดีอำเภอประทาย ๒๕๕๗ 
     
อำเภอเคลื่อนที่ 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ เทศบาลตำบลดอนเกาะกา...     จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2556...     จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง
ศูนย์ปรองดองสามนฉันท์เพื่อการปฎิรูป (ศปป.)...     จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง
องค์ความรู้...     จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง การกำหนดระยะแล้วเสร็จของงาน...     จำนวนผู้เข้าชม 79 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2557...     จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง ให้ใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมา...     จำนวนผู้เข้าชม 80 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)...     จำนวนผู้เข้าชม 74 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2561)...     จำนวนผู้เข้าชม 79 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2556...     จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัรฑ์สื่อการเรียนการสอน
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10
   ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมผิวถนนจราจรลูกรัง บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 7
   ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุง ถนนสายบ้านหนองแก บ้านถนนหัก และบ้านหินแห่
   ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรุ่งธรรม
   ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ
   โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากวัดจอมศรีมงคล ถึงถนน ค.ส.ล.เส้นเดิม หมู่ ๑
   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจากซุ้มประตูวัดบ้านเล้อ ถึงบ้านนายสนั่น พนมชนม์ หมู่2
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ตำบลเมืองใหม่
   ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมตู้ถังรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
   รายงานผลการสอบราคาซื้อสื่อ ฯ ศพด.
ข่าวย้อนหลัง
 
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  

ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.91.135.59
คุณเข้าชมลำดับที่ 207,987

กรกฎาคม 2557
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา