องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]3
2 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสามปี 2564-2566 อบต.ดอนมัน [ 12 ม.ค. 2564 ]3
3 แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรปี พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]3
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล [ 29 ธ.ค. 2563 ]3
5 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร [ 10 ม.ค. 2563 ]3
6 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 พ.ย. 2562 ]3
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 31 ต.ค. 2562 ]3
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2562 ]3
9 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 20 พ.ย. 2561 ]3
10 คู่มือการออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล [ 15 ส.ค. 2561 ]3