องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2563 ]21
2 ประกาศ อบต.ดอนมัน เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 23 ม.ค. 2562 ]27
3 แผนอัตรากำลัง ๓ ปีปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน [ 8 มิ.ย. 2561 ]27
4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 4 ต.ค. 2560 ]24
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2559) [ 20 เม.ย. 2559 ]25
6 ประชาสัมพันธ์แผนอัตรกำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พ.ศ.2558-2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1/2559 [ 1 ม.ค. 2559 ]28
7 ประชาสัมพันธ์แผนอัตรกำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พ.ศ.2558-2560 [ 1 ต.ค. 2557 ]22