องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.ดอนมัน เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 23 ม.ค. 2562 ]3
2 แผนอัตรากำลัง ๓ ปีปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน [ 8 มิ.ย. 2561 ]3
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 4 ต.ค. 2560 ]3
4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2559) [ 20 เม.ย. 2559 ]3
5 ประชาสัมพันธ์แผนอัตรกำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พ.ศ.2558-2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1/2559 [ 1 ม.ค. 2559 ]3
6 ประชาสัมพันธ์แผนอัตรกำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พ.ศ.2558-2560 [ 1 ต.ค. 2557 ]3