องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.63

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สรุุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.63
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง