องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.63

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สรุุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.63
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง