องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
  ร่วมมอบวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวด...[วันที่ 2020-06-26][ผู้อ่าน 107]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2...[วันที่ 2020-06-04][ผู้อ่าน 107]
 
  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบร...[วันที่ 2020-06-03][ผู้อ่าน 95]
 
   อบต.ดอนมัน เป็นตัวแทนนำหน้ากากอนามัยที่รับมอบจากอ...[วันที่ 2020-05-26][ผู้อ่าน 96]
 
  ได้สนับสนุน ทรายอะเบท ให้กับ รพ.สต.คอกหมู เพื่อดำเ...[วันที่ 2020-05-20][ผู้อ่าน 128]
 
  โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ป...[วันที่ 2020-05-19][ผู้อ่าน 110]
 
  ดกิจกรรมปลูกต้นไม้ อาทิเช่นต้นแคร์ป่าเพื่อเพิ่มพื้...[วันที่ 2020-05-13][ผู้อ่าน 112]
 
  สนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมัน ให้แก่ท่านผู้นำ ม...[วันที่ 2020-05-12][ผู้อ่าน 94]
 
  โครงการแบ่งปันผักสวนครัว สู้วิกฤติโควิด-19 วัดสู่ช...[วันที่ 2020-05-08][ผู้อ่าน 105]
 
  มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย บ.ช่องแมว ม.2 จำนว...[วันที่ 2020-05-08][ผู้อ่าน 96]
 
   มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีพฝ่าวิกฤติโควิด-19 [วันที่ 2020-04-27][ผู้อ่าน 105]
 
  นำหน้ากากอนามัยออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่...[วันที่ 2020-04-10][ผู้อ่าน 104]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20