องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 
  15 พฤศจิกายน 2561 อบต.ดอนมัน ร่วมต้อนรับนายอำเภอปร...
      

15 พฤศจิกายน 2561 อบต.ดอนมัน ร่วมต้อนรับ พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล เดินทางมารับตำแหน่งนายอำเภอประทายเ...

  ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชส...
      

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ อบต.ดอนม...

  อบต.ดอนมัน ได้ลงพื้นที่สำรวจปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่...
      

อบต.ดอนมัน ได้ลงพื้นที่สำรวจปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ ...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.ดอนมัน ace333
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


พระราชาผู้ทรงธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560