องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
      

วันที่ 12 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย โดยนางเรืองอุไร มาตย์นอก และพนักงาน...

  ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระและไหว้ศาลเจ้าที่ เนื่องในวัน...
      

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นางเรืองอุไร มาตย์นอก รักษาการปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบ...

  โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
      

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30  องค์การบริการส่วนตำบลดอนมันได้ดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทา...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


พระราชาผู้ทรงธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560